PÁR č. 1                                             

 RODOKMEŇ

 06 -  02601 – 402 H      05 – 02601 – 160 HA

PÁR č. 2

RODOKMEŇ

06 - 02601 – 402 H          10 - SK - 01401 - 502 HA

PÁR č. 3

   RODOKMEŇ

SK-02601-05-244  H       06 - SK - 02601 - 475 HA

PÁR č. 4

RODOKMEŇ

 SK-02601-05-244   H         11 - DV 07216 - 549 HA

PÁR č. 5

 RODOKMEŇ 

 SK-02601-05-256 H              SK-2601-03 - 0007 HA

PÁR č. 6

RODOKMEŇ

  SK - 02601 – 0079 H        06 – 02601 – 424 HA

PÁR č. 7

   RODOKMEŇ

 CZ05 - 97- 2413 H                 07 – 02603 – 543 HA

PÁR č. 8

RODOKMEŇ

 10 - 02605 – 516 H       11 – 02605 – 153 HA

 

PÁR č. 9

 RODOKMEŇ

 SK-26-2000-2781 H           07 - CZ - 0243 - 367 HA

 

PÁR č. 10

 RODOKMEŇ

 SK-26-2000-2781 H           11 - DV - 07800 - 542 HA

PÁR č. 11

RODOKMEŇ

10 - CZ-0234 - 7894 H        10 - SK - M - 488  HA

PÁR č. 12

RODOKMEŇ

11 - DV 0948 - 332 H        10 - SK - 01803 - 779 HA

 

PÁR č. 13

 RODOKMEŇ

11 - DV 0948 - 332 H        07 - SK - 02601 - 736 HA

PÁR č. 14

RODOKMEŇ

11 - NL - 5016463 H      sk-26-2002-1067 HA

 

PÁR č. 15

 RODOKMEŇ

11 - NL - 5016442 H         SK-2601-0309 HA

PÁR č. 16

 RODOKMEŇ

11 - SK - 0603 - 388 H      09 - DV - 06723 - 3233 HA

 

PÁR č. 17

 RODOKMEŇ

11 - NL - 1526134 H        07 - CZ - 0153 - 795 HA

 

PÁR č. 18

 RODOKMEŇ

11 - DV - 07216 - 1028 H   10 - SK - 01803 - 712 HA

 

PÁR č. 19

 RODOKMEŇ

DV - 07-09341-1644 H        11 - SK - 0603 - 389 HA

 

PÁR č. 20

 RODOKMEŇ

09 - CZ - 0153 - 739 H      11 - DV - 9048 - 453 HA

 

PÁR č. 21 

 RODOKMEŇ

11 - CZ - 0153 - 312 H    10 - SK - VR98 - 427 HA

 

PÁR č. 22

 RODOKMEŇ

11 - SK - 0603 - 386 H      11 - SK - 02605 - 126 HA

 

PÁR č. 23

 RODOKMEŇ

11 - DV - 07800 - 546 H    10 - SK - 01905 - 1628 HA

 

PÁR č. 24

 RODOKMEŇ

 sk-26-2000-2782 H          sk-02601-04-9 HA

 

PÁR č. 25

 RODOKMEŇ

00 - SK - 02601 - 2854 H   08 - SK - 01401 - 273 HA

 

PÁR č. 26

 RODOKMEŇ

04 - SK - 02601 - 606 H    11 - SK - 01905 - 762 HA

 

PÁR č. 27

 RODOKMEŇ

 sk-26-2002-1122 H        10 - SK - 02605 - 520 HA

 

PÁR č. 28

 RODOKMEŇ

08 - CZ079 - 1320 H      07 - SK - 02601 - 780 HA

 

PÁR č. 29

 RODOKMEŇ

98 - CZ021 - 5871 H        05 - CZ - 0153 - 1515 HA

 

PÁR č. 30

 RODOKMEŇ

10 - SK - 01401 - 467 H    10 - SK - 01803 - 787 HA

 

PÁR č. 31

 RODOKMEŇ

07 - SK - 01905 - 554 H    11 - DV - 0948 - 404 HA

 

PÁR č. 32

 RODOKMEŇ

10 - 01401 - 695 H           10 - 01401 - 436 HA

 

PÁR č. 33

 RODOKMEŇ

09 - DV - 08456 - 642 H    10 - SK - VR0098 - 155 HA

 

PÁR č. 34

 RODOKMEŇ

11 - CZ - 0153 - 307 H      11 - DV - 0948 - 414 HA

 

PÁR č. 35

 RODOKMEŇ

11 - CZ - 0153 - 308 H     10 - SK - 01401 - 466 HA

 

PÁR č. 36

 RODOKMEŇ

11 - DV . 0948 - 397 H      08 - CZ - 035 - 858 HA

 

PÁR č. 37

 RODOKMEŇ

08 - SK - 01401 - 272 H   11 - SK - 0603 - 384 HA