O nás

Vítame Vás na našej stránke.

Pokúsime sa Vám v krátkosti popísať vedenie chovu, závodné a chovné metódy.

    S chovom sme začali v roku 1990 v obci Komárov, ktorá leží 5 km JV od mesta Bardejov. Holuby sme doniesli od miestnych chovateľov, ale uvedomili sme si, že s ich holubmi dosiahneme len také výsledky, aké dosahujú oni. To nás ale vonkoncom neuspokojovalo, tak sme sa začali obzerať aj za holubmi mimo Bardejova. Navštívili sme chovateľov Juraja Bartóka z obce Beša (pôvod od chovateľov Čutkay a Raška) a úspešného chovateľa z Prešova Mihalika Alexandra st.

    Holuby od týchto chovateľov sa začali ihneď presadzovať v rámci OZ. To bol obrovský stimul do ďalšej práce
s holubmi.

V roku 1993 sme sa zoznámili s veľmi úspešným chovateľom OZ Banská Bystrica Ing. Miroslavom Vidholdom, od ktorého sme doniesli prvé holuby, ktoré doplňujeme až do dnešných dní. Jednalo sa o holuby  Delbar x Cobut x Lietaer.

    Do týchto holubov sme sa tiež snažili zohnať posili. Voľba padla na chovnú stanicu Olympia. Kupovali sme priamo v Krmelíne ako aj u chovateľskej dvojice Fiľarský Štefan + Peter. Holuby sa opäť zrýchlili.

    V roku 1998 sme doniesli prvé holuby krvi  Janssen x Meulemans  (sestru "5555" , syna "5555"....) od Ing. Vidholda a to sa ukázalo ako zásah do čierneho. Tieto holuby sa u nás stali novým pilierom chovu.

    Odchov týchto holubov ako aj krížence sú úspešné na tratiach od 100 km do 1100 km. K nim sme dokúpili aj od p. Potučka - Klera z jeho najúspešnejších holubov z krvi Janssen (Boxtel, Hartogs, Ritz). Krížením týchto holubov sa nám začali liahnúť tí praví závodníci.

    Na oživenie tejto skvelej krvi sme doniesli holuby KOOPMAN, kde už prvé odchovy tejto skvelej línie / ktorá sleduje krv Kleine Dirk a sestry Annelies/ dokazujú, že táto voľba je správna. Každý rok sa snažíme doniesť do chovného oddelenia niekoľko nových posíle z TOP holubov z celej Európy.

    Rok 1996 sa stal u nás prelomovým rokom, nakoľko sme skúsili totálne vdovstvo, ktoré praktizujeme do dnešných dní. V roku 1996 sme sa stali majstrom ZO CHPH Bardejov a tento titul úspešne a nepretržite obhajujeme do dnešných dní.

    Na celoštátnych výstavách sme mali mnoho holubov vo víťazných kolekciách a dvoch holubov sme mali na Olymiáde Oostende, kde Ha "0309" obsadila 6. miesto v kategórii dlhých tratí. V majsrovstve Slovenska dosahujeme mnoho špičkových umiestnení - 1. miesto superchovateľ, 1. miesto krátke a stredné trate 2 x 2. miesto v Generálnom majstrovstve a mnoho ďalších.

    V roku 2008 sme sa stali majstrami Klubu dlhých tratí východoslevenského regiónu 2008 - 650 chovateľov a v roku 2011 sme sa stali historickými prvými majstrami Golden Clubu Slovakia.

    V roku 1999 sme sa stali majstrom OZ Bardejov - staré holuby a tak isto tento titul obhajujeme do roku 2011.